Kik / All chat bots

Czat boty na platformie komunikatora KIK, popularnego wśród młodzieży,— wygodny sposób dostarczania informacji na ten odbiorców, w tym codzienne domowe informowanie, jak i rozwiązanie marketingowe.

Are you looking for your chatbot?

Custom chatbot development for messenger platforms